O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 15:55
kontakt
STALPROD
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 321 050,00 4 674 169,00
40,7%
5 904 372,00
26,3%
5 902 872,00
-0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 196 084,00 621 218,00
216,8%
611 229,00
-1,6%
518 113,00
-15,2%
Zysk (strata) brutto 223 521,00 605 104,00
170,7%
598 220,00
-1,1%
496 351,00
-17,0%
Zysk (strata) netto 172 755,00 507 494,00
193,8%
474 239,00
-6,6%
387 560,00
-18,3%
Amortyzacja 166 823,00 177 273,00
6,3%
179 279,00
1,1%
179 279,00
0,0%
Aktywa 4 360 350,00 4 829 866,00
10,8%
5 181 355,00
7,3%
5 067 650,00
-2,2%
Kapitał własny 2 801 566,00 3 250 759,00
16,0%
3 722 684,00
14,5%
3 648 035,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 502,05 582,54
16,0%
667,12
14,5%
667,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 30,96 90,94
193,8%
84,98
-6,6%
84,98
0,0%