O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 04:53
kontakt
STALPROD
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 508 581,00 1 253 496,00
-16,9%
1 997 851,00
59,4%
2 719 250,00
36,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 920,00 22 918,00
44,0%
232 263,00
913,5%
336 452,00
44,9%
Zysk (strata) brutto 116 413,00 56 286,00
-51,6%
257 350,00
357,2%
464 831,00
80,6%
Zysk (strata) netto 113 168,00 54 844,00
-51,5%
220 063,00
301,3%
398 121,00
80,9%
Amortyzacja 51 605,00 52 754,00
2,2%
50 140,00
-5,0%
53 025,00
5,8%
Aktywa 2 168 841,00 2 162 913,00
-0,3%
2 434 023,00
12,5%
2 670 230,00
9,7%
Kapitał własny 1 699 505,00 1 754 349,00
3,2%
1 940 931,00
10,6%
2 226 921,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 304,56 314,38
3,2%
347,82
10,6%
399,07
14,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,28 9,83
-51,5%
39,44
301,3%
71,34
80,9%