O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 04:53
kontakt
STALPROD
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 647 097,00 2 143 191,00
30,1%
3 051 438,00
42,4%
2 544 947,00
-16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 072,00 267 377,00
184,2%
346 407,00
29,6%
134 117,00
-61,3%
Zysk (strata) brutto 96 045,00 258 339,00
169,0%
340 919,00
32,0%
135 040,00
-60,4%
Zysk (strata) netto 77 167,00 214 236,00
177,6%
265 812,00
24,1%
83 582,00
-68,6%
Amortyzacja 84 058,00 88 370,00
5,1%
88 486,00
0,1%
90 845,00
2,7%
Aktywa 4 294 505,00 4 561 433,00
6,2%
5 298 675,00
16,2%
5 137 602,00
-3,0%
Kapitał własny 2 676 933,00 2 962 388,00
10,7%
3 499 305,00
18,1%
3 727 876,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 479,71 530,87
10,7%
627,09
18,1%
668,05
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,83 38,39
177,6%
47,63
24,1%
14,98
-68,6%