O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 21:33
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -335,00 -300,00
---
-300,00
---
-393,00
---
Zysk (strata) brutto -2 022,00 -585,00
---
-958,00
---
644,00
---
Zysk (strata) netto -1 555,00 -425,00
---
-930,00
---
609,00
---
Amortyzacja 27,00 22,00
-18,5%
27,00
22,7%
30,00
11,1%
Aktywa 50 403,00 49 766,00
-1,3%
49 981,00
0,4%
50 621,00
1,3%
Kapitał własny 46 609,00 46 184,00
-0,9%
45 576,00
-1,3%
46 185,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 2,89
-0,9%
2,85
-1,3%
2,89
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,03
---
-0,06
---
0,04
---