O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 05:58
kontakt
ROPCZYCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 139 071,00 125 391,00
-9,8%
125 391,00
0,0%
152 710,00
21,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 102,00 12 806,00
-36,3%
12 806,00
0,0%
31 570,00
146,5%
Zysk (strata) brutto 18 269,00 11 409,00
-37,5%
11 409,00
0,0%
28 860,00
153,0%
Zysk (strata) netto 14 846,00 8 994,00
-39,4%
8 994,00
0,0%
22 145,00
146,2%
Amortyzacja 2 984,00 2 985,00
0,0%
2 985,00
0,0%
3 395,00
13,7%
Aktywa 591 436,00 613 709,00
3,8%
613 709,00
0,0%
640 901,00
4,4%
Kapitał własny 374 880,00 380 859,00
1,6%
380 859,00
0,0%
404 903,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 59,89 60,84
1,6%
60,84
0,0%
64,68
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,37 1,44
-39,4%
1,44
0,0%
3,54
146,2%