O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:49
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 839 070,00 1 668 012,00
-9,3%
1 060 391,00
-36,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96 011,00 -619 939,00
---
-330 745,00
---
Zysk (strata) brutto -90 864,00 -612 518,00
---
-337 295,00
---
Zysk (strata) netto -72 188,00 -496 653,00
---
-293 638,00
---
Amortyzacja 59 222,00 65 219,00
10,1%
63 643,00
-2,4%
Aktywa 7 295 178,00 7 089 874,00
-2,8%
7 834 588,00
10,5%
Kapitał własny 4 381 583,00 3 882 752,00
-11,4%
3 589 114,00
-7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 229,22 203,13
-11,4%
187,76
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,78 -25,98
---
-15,36
---