O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 11:14
kontakt
PEKABEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 704,00 4 881,00
3,8%
7 894,00
61,7%
5 333,00
-32,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 983,00 2 255,00
-24,4%
5 156,00
128,6%
2 634,00
-48,9%
Zysk (strata) brutto 3 447,00 3 529,00
2,4%
12 343,00
249,8%
2 985,00
-75,8%
Zysk (strata) netto 2 774,00 3 178,00
14,6%
11 073,00
248,4%
2 414,00
-78,2%
Amortyzacja 701,00 737,00
5,1%
781,00
6,0%
829,00
6,1%
Aktywa 270 528,00 269 197,00
-0,5%
277 101,00
2,9%
279 367,00
0,8%
Kapitał własny 170 560,00 169 433,00
-0,7%
180 485,00
6,5%
182 762,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,87 6,82
-0,7%
7,27
6,5%
7,36
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
14,3%
0,45
248,4%
0,10
-78,3%