O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 14:10
kontakt
CDPROJEKT
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 470 617,00 377 916,00
-19,7%
325 214,00
-13,9%
325 214,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122 614,00 137 484,00
12,1%
99 087,00
-27,9%
99 087,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 115 865,00 153 616,00
32,6%
120 727,00
-21,4%
120 727,00
0,0%
Zysk (strata) netto 105 048,00 113 746,00
8,3%
91 271,00
-19,8%
91 271,00
0,0%
Amortyzacja 55 396,00 43 561,00
-21,4%
49 824,00
14,4%
49 824,00
0,0%
Aktywa 2 158 735,00 2 196 666,00
1,8%
2 180 597,00
-0,7%
2 180 597,00
0,0%
Kapitał własny 1 894 356,00 1 903 244,00
0,5%
2 033 797,00
6,9%
2 033 797,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,80 18,89
0,5%
20,36
7,7%
20,36
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,13
8,2%
0,91
-19,0%
0,91
0,0%