O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:51
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109 099,00 381 921,00
250,1%
411 300,00
7,7%
186 938,00
-54,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 436,00 177 769,00
525,2%
185 384,00
4,3%
81 835,00
-55,9%
Zysk (strata) brutto 41 481,00 224 946,00
442,3%
185 045,00
-17,7%
97 700,00
-47,2%
Zysk (strata) netto 22 406,00 195 013,00
770,4%
188 325,00
-3,4%
100 533,00
-46,6%
Amortyzacja 24 473,00 96 841,00
295,7%
97 569,00
0,8%
29 489,00
-69,8%
Aktywa 2 099 966,00 2 301 107,00
9,6%
2 517 921,00
9,4%
2 635 357,00
4,7%
Kapitał własny 2 006 408,00 2 171 290,00
8,2%
2 366 855,00
9,0%
2 470 780,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,08 21,73
8,2%
23,69
9,0%
24,73
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 1,95
771,4%
1,88
-3,4%
1,01
-46,6%