O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:50
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 113 149,00 203 081,00
79,5%
278 451,00
37,1%
134 391,00
-51,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 118,00 94 688,00
88,9%
139 991,00
47,8%
71 744,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 58 682,00 109 903,00
87,3%
123 695,00
12,5%
83 943,00
-32,1%
Zysk (strata) netto 42 345,00 96 873,00
128,8%
132 340,00
36,6%
73 392,00
-44,5%
Amortyzacja 20 711,00 50 977,00
146,1%
21 592,00
-57,6%
24 518,00
13,6%
Aktywa 2 087 276,00 2 126 592,00
1,9%
2 183 974,00
2,7%
2 224 703,00
1,9%
Kapitał własny 1 874 497,00 1 966 039,00
4,9%
2 001 765,00
1,8%
2 076 936,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,61 19,52
4,9%
19,86
1,8%
20,61
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,96
129,0%
1,31
36,5%
0,73
-44,6%