O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 15:44
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 530,00 66 530,00
0,0%
90 871,00
36,6%
15 453,00
-83,0%
Zysk (strata) brutto 58 526,00 58 526,00
0,0%
84 414,00
44,2%
9 311,00
-89,0%
Zysk (strata) netto 60 412,00 60 412,00
0,0%
83 894,00
38,9%
10 260,00
-87,8%
Amortyzacja 113,00 113,00
0,0%
116,00
2,7%
111,00
-4,3%
Aktywa 2 125 279,00 2 125 279,00
0,0%
2 221 302,00
4,5%
2 239 465,00
0,8%
Kapitał własny 1 842 292,00 1 842 292,00
0,0%
1 926 389,00
4,6%
1 936 731,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,12 35,12
0,0%
36,72
4,6%
36,92
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,15
0,0%
1,60
38,8%
0,20
-87,7%