O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 19:56
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 165,00 127 564,00
689,1%
127 564,00
0,0%
20 685,00
-83,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 473,00 40 811,00
---
40 811,00
0,0%
1 588,00
-96,1%
Zysk (strata) brutto -3 901,00 34 576,00
---
34 576,00
0,0%
1 352,00
-96,1%
Zysk (strata) netto -3 779,00 27 750,00
---
27 750,00
0,0%
1 102,00
-96,0%
Amortyzacja 636,00 696,00
9,4%
696,00
0,0%
650,00
-6,6%
Aktywa 264 517,00 292 132,00
10,4%
292 132,00
0,0%
291 147,00
-0,3%
Kapitał własny 164 289,00 192 067,00
16,9%
192 067,00
0,0%
193 104,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,28
16,9%
1,28
0,0%
1,28
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,18
---
0,18
0,0%
0,01
-96,2%