O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:24
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-07-312022-10-312023-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 598 236,00 3 709 682,00
3,1%
3 386 319,00
-8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -274 979,00 150 597,00
---
344 409,00
128,7%
Zysk (strata) brutto 180 051,00 131 705,00
-26,9%
174 810,00
32,7%
Zysk (strata) netto 166 007,00 110 743,00
-33,3%
133 709,00
20,7%
Amortyzacja 125 053,00 110 566,00
-11,6%
118 060,00
6,8%
Aktywa 12 857 588,00 11 112 221,00
-13,6%
10 534 508,00
-5,2%
Kapitał własny 3 703 329,00 3 814 072,00
3,0%
3 952 669,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 997,22 2 056,94
3,0%
2 131,69
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 89,53 59,72
-33,3%
72,11
20,7%