O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:21
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -66,00 -288,00
---
Zysk (strata) brutto -66,00 -289,00
---
Zysk (strata) netto -66,00 -289,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 14 586,00 14 590,00
0,0%
Kapitał własny 10 918,00 10 629,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,31
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---