O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 23:00
kontakt
WINVEST
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -359,00 -5 797,00
---
-597,00
---
-96,00
---
Zysk (strata) brutto -948,00 -5 541,00
---
-640,00
---
-173,00
---
Zysk (strata) netto -948,00 -5 541,00
---
-640,00
---
-173,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 6 197,00 904,00
-85,4%
498,00
-44,9%
201,00
-59,6%
Kapitał własny 2 266,00 -3 275,00
---
-3 915,00
---
-4 105,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,15
---
-0,18
---
-0,19
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,25
---
-0,03
---
-0,01
---