O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 23:16
kontakt
WINVEST
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
305,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -345,00 -130,00
---
-36,00
---
213,00
---
Zysk (strata) brutto 342,00 123,00
-64,0%
43,00
-65,0%
177,00
311,6%
Zysk (strata) netto 342,00 123,00
-64,0%
43,00
-65,0%
177,00
311,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 629,00 1 128,00
-83,0%
399,00
-64,6%
515,00
29,1%
Kapitał własny 2 608,00 -3 152,00
---
-3 889,00
---
-3 928,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,14
---
-0,18
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-62,5%
0,00
-66,7%
0,01
300,0%