O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 15:06
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
305,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 -17,00
---
-43,00
---
274,00
---
Zysk (strata) brutto 31,00 -89,00
---
-127,00
---
284,00
---
Zysk (strata) netto 31,00 -89,00
---
-127,00
---
284,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 399,00 359,00
-10,0%
201,00
-44,0%
590,00
193,5%
Kapitał własny -3 889,00 -3 978,00
---
-4 105,00
---
-3 821,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,18
---
-0,19
---
-0,17
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---
0,01
---