O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 17:47
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61,00 -3,00
---
Zysk (strata) brutto -107,00 -3,00
---
Zysk (strata) netto -107,00 -3,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 515,00 535,00
3,9%
Kapitał własny -3 928,00 -3 931,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---