O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 23:28
kontakt
GETIN
Kwartalne nieskonsolidowane
  
Przychody z tytułu odsetek BRAK DANYCH
Przychody z tytułu prowizji BRAK DANYCH
Wynik na działalności bankowej BRAK DANYCH
Zysk (strata) brutto BRAK DANYCH
Zysk (strata) netto BRAK DANYCH
Amortyzacja BRAK DANYCH
Aktywa BRAK DANYCH
Kapitał własny BRAK DANYCH
Współczynnik wypłacalności BRAK DANYCH
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) BRAK DANYCH
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) BRAK DANYCH