O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 00:51
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 123 523,00 157 987,00
27,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 558,00 4 011,00
157,4%
Zysk (strata) brutto -1 715,00 -419,00
---
Zysk (strata) netto -1 720,00 -382,00
---
Amortyzacja 2 358,00 2 376,00
0,8%
Aktywa 396 445,00 380 489,00
-4,0%
Kapitał własny 90 064,00 89 682,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,55
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---