O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 22:47
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 169 754,00 183 571,00
8,1%
151 295,00
-17,6%
152 660,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 409,00 6 605,00
3,1%
3 044,00
-53,9%
5 508,00
80,9%
Zysk (strata) brutto 2 658,00 743,00
-72,0%
222,00
-70,1%
2 262,00
918,9%
Zysk (strata) netto 2 658,00 744,00
-72,0%
203,00
-72,7%
2 270,00
1 018,2%
Amortyzacja 2 524,00 2 407,00
-4,6%
2 441,00
1,4%
2 306,00
-5,5%
Aktywa 438 745,00 412 973,00
-5,9%
373 879,00
-9,5%
443 822,00
18,7%
Kapitał własny 88 673,00 89 418,00
0,8%
89 514,00
0,1%
91 784,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,54
0,8%
1,55
0,1%
1,58
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,01
-71,7%
0,00
-69,2%
0,04
875,0%