O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:33
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 644,00 27 680,00
-3,4%
43 137,00
55,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 386,00 4 253,00
-92,2%
10 419,00
145,0%
Zysk (strata) brutto 46 916,00 -50 611,00
---
-3 516,00
---
Zysk (strata) netto 47 655,00 -46 241,00
---
-6 362,00
---
Amortyzacja 2 439,00 1 977,00
-18,9%
1 388,00
-29,8%
Aktywa 3 076 036,00 3 056 370,00
-0,6%
3 004 557,00
-1,7%
Kapitał własny 1 174 167,00 1 127 927,00
-3,9%
1 030 773,00
-8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,84 2,73
-3,9%
2,50
-8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,11
---
-0,02
---