O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 16:24
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 114 810,00 29 158,00
-74,6%
209 767,00
619,4%
33 287,00
-84,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 184 475,00 41 721,00
-77,4%
27 951,00
-33,0%
88 271,00
215,8%
Zysk (strata) brutto 113 373,00 -11 751,00
---
-1 910,00
---
48 965,00
---
Zysk (strata) netto 116 623,00 -6 227,00
---
-10 184,00
---
55 201,00
---
Amortyzacja 2 379,00 2 147,00
-9,8%
3 138,00
46,2%
2 308,00
-26,4%
Aktywa 3 551 225,00 3 537 369,00
-0,4%
3 118 245,00
-11,8%
3 049 371,00
-2,2%
Kapitał własny 1 178 514,00 1 172 287,00
-0,5%
1 071 311,00
-8,6%
1 126 512,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,86 2,84
-0,5%
2,60
-8,6%
2,73
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,02
---
-0,02
---
0,13
---