O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 20:07
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 21 337,00
---
20 005,00
-6,2%
21 562,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -8 837,00
---
-11 273,00
---
-10 953,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -17 614,00
---
195 935,00
---
14 681,00
-92,5%
Zysk (strata) netto 0,00 -17 099,00
---
181 828,00
---
14 571,00
-92,0%
Amortyzacja 0,00 2 169,00
---
2 096,00
-3,4%
2 159,00
3,0%
Aktywa 385 624,00 381 254,00
-1,1%
1 045 917,00
174,3%
1 081 685,00
3,4%
Kapitał własny 71 539,00 61 322,00
-14,3%
688 728,00
1 023,1%
705 753,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,11 2,77
-10,9%
31,08
1 022,9%
31,85
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,02 -0,77
---
8,21
---
0,66
-92,0%