O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:27
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00 33,00
17,9%
268,00
712,1%
28 799,00
10 645,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -516,00 -286,00
---
-129,00
---
5 586,00
---
Zysk (strata) brutto -5 004,00 -836,00
---
-694,00
---
4 024,00
---
Zysk (strata) netto -5 004,00 -836,00
---
-694,00
---
4 024,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 194,00 34 837,00
-1,0%
34 347,00
-1,4%
39 982,00
16,4%
Kapitał własny 4 919,00 4 083,00
-17,0%
3 389,00
-17,0%
7 412,00
118,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,30
-17,0%
1,08
-17,0%
2,35
118,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,59 -0,26
---
-0,22
---
1,28
---