O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 18:41
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 799,00 13 071,00
-54,6%
1,00
-100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 586,00 268,00
-95,2%
-1 340,00
---
Zysk (strata) brutto 4 024,00 1 668,00
-58,5%
-125,00
---
Zysk (strata) netto 4 024,00 724,00
-82,0%
-125,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
12,00
---
Aktywa 39 982,00 35 029,00
-12,4%
36 531,00
4,3%
Kapitał własny 7 412,00 8 136,00
9,8%
8 011,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 2,58
9,8%
2,54
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,28 0,23
-82,0%
-0,04
---