O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 12:56
kontakt
ULMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 867,00 41 867,00
0,0%
49 393,00
18,0%
60 949,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 522,00 2 522,00
0,0%
6 370,00
152,6%
13 080,00
105,3%
Zysk (strata) brutto 2 668,00 2 668,00
0,0%
7 006,00
162,6%
13 314,00
90,0%
Zysk (strata) netto 2 062,00 2 062,00
0,0%
5 617,00
172,4%
10 822,00
92,7%
Amortyzacja 10 732,00 10 732,00
0,0%
10 132,00
-5,6%
10 505,00
3,7%
Aktywa 359 442,00 359 442,00
0,0%
360 731,00
0,4%
368 302,00
2,1%
Kapitał własny 301 648,00 301 648,00
0,0%
307 265,00
1,9%
318 087,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,40 57,40
0,0%
58,46
1,9%
60,52
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,39
0,0%
1,07
172,7%
2,06
92,6%