O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:39
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 264,00 46 169,00
6,7%
45 774,00
-0,9%
47 420,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 410,00 3 157,00
123,9%
1 653,00
-47,6%
3 025,00
83,0%
Zysk (strata) brutto 1 892,00 3 660,00
93,4%
2 063,00
-43,6%
3 469,00
68,2%
Zysk (strata) netto 1 521,00 3 442,00
126,3%
2 115,00
-38,6%
1 801,00
-14,8%
Amortyzacja 8 881,00 8 917,00
0,4%
8 988,00
0,8%
8 839,00
-1,7%
Aktywa 484 364,00 493 503,00
1,9%
499 411,00
1,2%
498 328,00
-0,2%
Kapitał własny 375 539,00 378 981,00
0,9%
381 384,00
0,6%
383 186,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,92 29,18
0,9%
29,37
0,6%
29,50
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,26
126,5%
0,16
-38,5%
0,14
-14,7%