O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 23:08
kontakt
COMARCH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 289 943,00 305 044,00
5,2%
401 206,00
31,5%
311 250,00
-22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 680,00 36 150,00
316,5%
3 982,00
-89,0%
19 905,00
399,9%
Zysk (strata) brutto 14 696,00 103 881,00
606,9%
-31 537,00
---
21 969,00
---
Zysk (strata) netto 11 381,00 98 870,00
768,7%
-39 156,00
---
16 642,00
---
Amortyzacja 13 893,00 14 087,00
1,4%
14 405,00
2,3%
14 033,00
-2,6%
Aktywa 1 618 577,00 1 722 830,00
6,4%
1 768 799,00
2,7%
1 737 208,00
-1,8%
Kapitał własny 1 041 857,00 1 156 504,00
11,0%
1 125 620,00
-2,7%
1 142 185,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 128,10 142,19
11,0%
138,40
-2,7%
140,43
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 12,16
768,9%
-4,81
---
2,05
---