O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 19:48
kontakt
PGFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -59,00
---
-949,00
---
-653,00
---
Zysk (strata) brutto -19 286,00 -19 286,00
---
35 086,00
---
76 988,00
119,4%
Zysk (strata) netto -15 608,00 -15 608,00
---
28 392,00
---
62 063,00
118,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
0,00
---
Aktywa 83 799,00 83 799,00
0,0%
131 473,00
56,9%
209 208,00
59,1%
Kapitał własny 72 716,00 72 716,00
0,0%
115 108,00
58,3%
177 171,00
53,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,83
0,0%
1,31
58,4%
1,76
34,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,18
---
0,32
---
0,62
90,7%