O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 04:32
kontakt
VRG
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 456 159,00 516 329,00
13,2%
516 329,00
0,0%
586 744,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45 595,00 8 431,00
---
8 431,00
0,0%
22 872,00
171,3%
Zysk (strata) brutto -65 860,00 1 497,00
---
1 497,00
0,0%
51 736,00
3 356,0%
Zysk (strata) netto -53 912,00 -132,00
---
-132,00
---
48 359,00
---
Amortyzacja 65 460,00 58 616,00
-10,5%
58 616,00
0,0%
61 004,00
4,1%
Aktywa 1 029 707,00 986 685,00
-4,2%
986 685,00
0,0%
965 175,00
-2,2%
Kapitał własny 691 721,00 691 589,00
-0,0%
691 589,00
0,0%
700 091,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,82 2,82
0,0%
2,82
0,0%
2,85
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,00
---
-0,00
---
0,20
---