O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 02:54
kontakt
VRG
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 202 876,00 202 876,00
0,0%
279 457,00
37,7%
260 719,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 906,00 -23 906,00
---
11 132,00
---
-9 254,00
---
Zysk (strata) brutto -21 682,00 -21 682,00
---
916,00
---
-2 406,00
---
Zysk (strata) netto -17 844,00 -17 844,00
---
55,00
---
-2 806,00
---
Amortyzacja 30 098,00 30 098,00
0,0%
30 321,00
0,7%
33 348,00
10,0%
Aktywa 988 801,00 988 801,00
0,0%
966 178,00
-2,3%
926 167,00
-4,1%
Kapitał własny 673 877,00 673 877,00
0,0%
651 787,00
-3,3%
650 394,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 2,74
0,0%
2,65
-3,3%
2,65
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,07
---
0,00
---
-0,01
---