O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 20:49
kontakt
ALTA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 492,00 381,00
-22,6%
301,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -898,00 -860,00
---
-1 190,00
---
Zysk (strata) brutto -11 782,00 -1 013,00
---
-940,00
---
Zysk (strata) netto -11 782,00 -1 013,00
---
-940,00
---
Amortyzacja 86,00 87,00
1,2%
16,00
-81,6%
Aktywa 161 170,00 187 981,00
16,6%
192 369,00
2,3%
Kapitał własny 160 149,00 183 552,00
14,6%
191 684,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,52 12,13
15,4%
12,55
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,77 -0,07
---
-0,06
---