O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 22:34
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 284 754,00 268 069,00
-5,9%
250 922,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 536,00 24 827,00
70,8%
16 110,00
-35,1%
Zysk (strata) brutto 15 215,00 31 252,00
105,4%
13 814,00
-55,8%
Zysk (strata) netto 14 304,00 27 285,00
90,8%
13 861,00
-49,2%
Amortyzacja 13 264,00 13 353,00
0,7%
13 427,00
0,6%
Aktywa 968 890,00 955 827,00
-1,3%
951 551,00
-0,4%
Kapitał własny 588 490,00 583 553,00
-0,8%
597 798,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,89 21,71
-0,8%
22,24
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 1,02
90,8%
0,52
-49,2%