O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 04:30
kontakt
STALEXP
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119 610,00 119 610,00
0,0%
106 560,00
-10,9%
103 298,00
-3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 595,00 57 595,00
0,0%
-20 088,00
---
39 117,00
---
Zysk (strata) brutto 61 659,00 61 659,00
0,0%
-12 572,00
---
46 057,00
---
Zysk (strata) netto 48 525,00 48 525,00
0,0%
-15 119,00
---
35 358,00
---
Amortyzacja 20 867,00 20 867,00
0,0%
20 256,00
-2,9%
21 533,00
6,3%
Aktywa 1 345 422,00 1 345 422,00
0,0%
1 430 877,00
6,4%
1 499 414,00
4,8%
Kapitał własny 828 755,00 828 755,00
0,0%
813 474,00
-1,8%
848 870,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,35 3,35
0,0%
3,29
-1,8%
3,43
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
-0,06
---
0,14
---