O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 21:12
kontakt
STALEXP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 128 656,00 158 847,00
23,5%
187 720,00
18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 095,00 64 507,00
28,8%
68 759,00
6,6%
Zysk (strata) brutto 49 215,00 63 642,00
29,3%
67 130,00
5,5%
Zysk (strata) netto 32 967,00 47 113,00
42,9%
45 878,00
-2,6%
Amortyzacja 29 061,00 40 161,00
38,2%
43 865,00
9,2%
Aktywa 1 329 794,00 1 317 538,00
-0,9%
1 286 876,00
-2,3%
Kapitał własny 806 640,00 749 983,00
-7,0%
780 228,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,26 3,03
-7,0%
3,16
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,19
43,6%
0,19
-2,6%