O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 05:55
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63 863,00 47 722,00
-25,3%
57 959,00
21,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -253 928,00 -21 799,00
---
-22 290,00
---
Zysk (strata) brutto -261 223,00 -33 299,00
---
-40 339,00
---
Zysk (strata) netto -261 478,00 -33 320,00
---
-40 889,00
---
Amortyzacja 1 672,00 1 634,00
-2,3%
1 676,00
2,6%
Aktywa 470 010,00 417 668,00
-11,1%
357 636,00
-14,4%
Kapitał własny -417 457,00 -450 867,00
---
-494 102,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,60 -2,80
---
-3,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,62 -0,21
---
-0,25
---