O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 04:20
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71 414,00 66 928,00
-6,3%
6 992,00
-89,6%
63 863,00
813,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 096,00 -7 600,00
---
-74 263,00
---
-253 928,00
---
Zysk (strata) brutto -10 410,00 -6 127,00
---
-52 896,00
---
-261 223,00
---
Zysk (strata) netto -10 449,00 -6 209,00
---
-76 652,00
---
-261 478,00
---
Amortyzacja 1 949,00 1 943,00
-0,3%
1 842,00
-5,2%
1 672,00
-9,2%
Aktywa 535 669,00 532 942,00
-0,5%
558 938,00
4,9%
470 010,00
-15,9%
Kapitał własny -73 188,00 -79 745,00
---
-154 893,00
---
-417 457,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,50
---
-0,96
---
-2,60
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,04
---
-0,48
---
-1,62
---