O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:32
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Składki na udziale własnym 3 190 274,00 3 300 647,00
3,5%
3 258 869,00
-1,3%
3 250 726,00
-0,2%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 132 515,00 680 825,00
-39,9%
452 436,00
-33,5%
405 696,00
-10,3%
Przychody z lokat -401 907,00 -297 824,00
---
581 757,00
---
738 674,00
27,0%
Zysk (strata) brutto 648 311,00 306 023,00
-52,8%
910 248,00
197,4%
1 035 539,00
13,8%
Zysk (strata) netto 528 827,00 241 559,00
-54,3%
854 257,00
253,6%
961 959,00
12,6%
Aktywa 44 720 818,00 44 679 804,00
-0,1%
45 935 032,00
2,8%
48 934 557,00
6,5%
Kapitał własny 13 347 402,00 13 976 212,00
4,7%
15 824 143,00
13,2%
17 585 961,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,46 16,18
4,7%
18,32
13,2%
20,36
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,28
-54,2%
0,99
253,2%
1,11
12,6%