O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 14:26
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 4 859 000,00 3 634 000,00
-25,2%
6 638 000,00
82,7%
6 775 000,00
2,1%
Przychody z tytułu prowizji 1 335 000,00 1 409 000,00
5,5%
1 330 000,00
-5,6%
1 307 000,00
-1,7%
Wynik na działalności bankowej 1 868 000,00 678 000,00
-63,7%
2 597 000,00
283,0%
2 278 000,00
-12,3%
Zysk (strata) brutto 896 000,00 -1 000,00
---
1 969 000,00
---
1 667 000,00
-15,3%
Zysk (strata) netto 470 000,00 -13 000,00
---
1 489 000,00
---
1 256 000,00
-15,6%
Amortyzacja 226 000,00 230 000,00
1,8%
237 000,00
3,0%
231 000,00
-2,5%
Aktywa 405 873 000,00 412 821 000,00
1,7%
405 168 000,00
-1,9%
419 436 000,00
3,5%
Kapitał własny 29 364 000,00 30 510 000,00
3,9%
34 084 000,00
11,7%
37 277 000,00
9,4%
Współczynnik wypłacalności 18,20 18,20
0,0%
18,86
3,6%
20,04
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,49 24,41
3,9%
27,27
11,7%
29,82
9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -0,01
---
1,19
---
1,00
-15,6%