O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 05:01
kontakt
NOVITA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 111 171,00 200 941,00
80,7%
221 425,00
10,2%
248 849,00
12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 487,00 49 646,00
220,6%
61 713,00
24,3%
28 325,00
-54,1%
Zysk (strata) brutto 14 293,00 49 143,00
243,8%
61 038,00
24,2%
25 567,00
-58,1%
Zysk (strata) netto 13 245,00 40 690,00
207,2%
49 759,00
22,3%
21 369,00
-57,1%
Amortyzacja 4 074,00 5 385,00
32,2%
5 101,00
-5,3%
4 742,00
-7,0%
Aktywa 176 458,00 175 730,00
-0,4%
196 012,00
11,5%
186 748,00
-4,7%
Kapitał własny 128 450,00 129 127,00
0,5%
125 876,00
-2,5%
147 256,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,38 51,65
0,5%
50,35
-2,5%
58,90
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,30 16,28
207,2%
19,90
22,3%
8,55
-57,1%