O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 01:47
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60 647,00 67 568,00
11,4%
63 059,00
-6,7%
56 694,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 915,00 5 431,00
-31,4%
8 003,00
47,4%
11 349,00
41,8%
Zysk (strata) brutto 7 114,00 3 853,00
-45,8%
8 007,00
107,8%
11 721,00
46,4%
Zysk (strata) netto 5 574,00 3 115,00
-44,1%
7 112,00
128,3%
9 488,00
33,4%
Amortyzacja 1 188,00 1 180,00
-0,7%
1 186,00
0,5%
1 165,00
-1,8%
Aktywa 199 803,00 200 320,00
0,3%
186 748,00
-6,8%
202 456,00
8,4%
Kapitał własny 137 018,00 140 133,00
2,3%
147 256,00
5,1%
156 744,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,81 56,05
2,3%
58,90
5,1%
62,70
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,23 1,25
-44,1%
2,84
128,3%
3,80
33,4%