O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 17:52
kontakt
NOVAVISGR
Roczne skonsolidowane
 2022-12-312022-12-312023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 448,00 9 448,00
0,0%
10 580,00
12,0%
10 580,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 645,00 4 645,00
0,0%
6 456,00
39,0%
6 456,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 993,00 2 993,00
0,0%
6 260,00
109,2%
6 260,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 858,00 2 858,00
0,0%
5 056,00
76,9%
5 056,00
0,0%
Amortyzacja 53,00 53,00
0,0%
50,00
-5,7%
50,00
0,0%
Aktywa 18 404,00 18 404,00
0,0%
31 145,00
69,2%
31 145,00
0,0%
Kapitał własny 3 571,00 3 571,00
0,0%
8 288,00
132,1%
8 288,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,24
132,4%
0,24
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
0,14
75,6%
0,14
0,0%