O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 15:05
kontakt
NOVAVISGR
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 519,00
5 090,0%
7 929,00
1 427,7%
12 089,00
52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 665,00 -2 047,00
---
4 527,00
---
8 356,00
84,6%
Zysk (strata) brutto -8 029,00 -27 945,00
---
-3 867,00
---
4 300,00
---
Zysk (strata) netto -5 117,00 -22 902,00
---
-3 407,00
---
3 253,00
---
Amortyzacja 11,00 3,00
-72,7%
49,00
1 533,3%
48,00
-2,0%
Aktywa 48 734,00 27 299,00
-44,0%
32 188,00
17,9%
41 786,00
29,8%
Kapitał własny 43 418,00 20 523,00
-52,7%
17 116,00
-16,6%
20 370,00
19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,24 0,59
-52,7%
0,49
-16,6%
0,58
19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,65
---
-0,10
---
0,09
---