O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 20:55
kontakt
NOVAVISGR
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 579,00 1 078,00
-83,6%
7 477,00
593,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 845,00 -1 529,00
---
5 577,00
---
Zysk (strata) brutto -1 611,00 -1 532,00
---
5 467,00
---
Zysk (strata) netto -2 889,00 -1 499,00
---
5 061,00
---
Amortyzacja 0,00 25,00
---
26,00
4,0%
Aktywa 14 386,00 5 700,00
-60,4%
29 723,00
421,5%
Kapitał własny 1 344,00 -291,00
---
8 315,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,24
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,04
---
0,14
---