O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 18:46
kontakt
NOVAVISGR
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 493,00
---
8 287,00
1 580,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 015,00 -585,00
---
6 497,00
---
Zysk (strata) brutto -13 590,00 -7 990,00
---
6 049,00
---
Zysk (strata) netto -10 231,00 -6 961,00
---
5 580,00
---
Amortyzacja 0,00 25,00
---
24,00
-4,0%
Aktywa 40 459,00 20 175,00
-50,1%
44 346,00
119,8%
Kapitał własny 33 187,00 13 562,00
-59,1%
22 697,00
67,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,39
-59,2%
0,65
67,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 -0,20
---
0,16
---