O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:25
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00 7 408,00
26 357,1%
4 742,00
-36,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -490,00 5 602,00
---
3 763,00
-32,8%
Zysk (strata) brutto -3 562,00 7 685,00
---
2 759,00
-64,1%
Zysk (strata) netto -2 915,00 6 469,00
---
2 652,00
-59,0%
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 17 271,00 32 188,00
86,4%
38 851,00
20,7%
Kapitał własny 10 647,00 17 116,00
60,8%
19 769,00
15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,49
60,9%
0,56
15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,18
---
0,08
-58,9%