O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 14:42
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 545,00 2 241,00
-36,8%
1 561,00
-30,3%
3 089,00
97,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 734,00 1 222,00
-55,3%
637,00
-47,9%
2 015,00
216,3%
Zysk (strata) brutto 3 290,00 625,00
-81,0%
-2 374,00
---
6 078,00
---
Zysk (strata) netto 2 928,00 -96,00
---
-2 231,00
---
5 205,00
---
Amortyzacja 12,00 11,00
-8,3%
13,00
18,2%
11,00
-15,4%
Aktywa 44 346,00 45 150,00
1,8%
41 786,00
-7,5%
49 782,00
19,1%
Kapitał własny 22 697,00 22 601,00
-0,4%
20 370,00
-9,9%
25 575,00
25,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,64
-0,5%
0,58
-9,8%
0,73
25,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,00
---
-0,06
---
0,15
---