O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 16:35
kontakt
BBIDEV
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 394,00 3 865,00
-74,9%
15 972,00
313,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -383,00 -4 497,00
---
3 681,00
---
Zysk (strata) brutto -2 676,00 -4 887,00
---
9 700,00
---
Zysk (strata) netto -3 143,00 -5 436,00
---
8 462,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 216 389,00 200 903,00
-7,2%
233 740,00
16,3%
Kapitał własny 128 966,00 120 241,00
-6,8%
124 443,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,66 11,80
-6,8%
12,28
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,53
---
0,84
---