O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 23:18
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 200,00 207,00
3,5%
207,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -197,00 -102,00
---
-102,00
---
Zysk (strata) brutto -653,00 -6,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -250,00 71,00
---
71,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 52 713,00 52 531,00
-0,3%
52 531,00
0,0%
Kapitał własny 49 955,00 50 026,00
0,1%
50 026,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,17
0,1%
1,17
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
0,0%