O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 17:48
kontakt
06MAGNA
Kwartalne skonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 876,00 1 529,00
-18,5%
1 376,00
-10,0%
2 905,00
111,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -457,00 -750,00
---
88 226,00
---
87 476,00
-0,9%
Zysk (strata) brutto 4,00 -547,00
---
88 417,00
---
87 870,00
-0,6%
Zysk (strata) netto 597,00 -632,00
---
71 693,00
---
71 061,00
-0,9%
Amortyzacja 177,00 209,00
18,1%
231,00
10,5%
440,00
90,5%
Aktywa 33 432,00 33 237,00
-0,6%
222 728,00
570,1%
222 728,00
0,0%
Kapitał własny 25 099,00 24 467,00
-2,5%
96 160,00
293,0%
96 160,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,76
-2,6%
6,91
293,1%
6,91
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,04
---
5,15
---
5,15
0,0%