O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:52
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 128,00 114,00
-10,9%
1 959,00
1 618,4%
3 177,00
62,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48,00 -3 341,00
---
4 192,00
---
3 766,00
-10,2%
Zysk (strata) brutto 160,00 -3 298,00
---
4 852,00
---
3 835,00
-21,0%
Zysk (strata) netto 809,00 -2 694,00
---
3 991,00
---
3 117,00
-21,9%
Amortyzacja 45,00 45,00
0,0%
44,00
-2,2%
47,00
6,8%
Aktywa 49 233,00 47 220,00
-4,1%
51 376,00
8,8%
54 833,00
6,7%
Kapitał własny 47 363,00 44 669,00
-5,7%
48 660,00
8,9%
51 777,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,21
-5,7%
3,50
8,9%
3,72
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,19
---
0,29
---
0,22
-22,0%