O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 13:31
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 177,00 5 562,00
75,1%
544,00
-90,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 766,00 94 142,00
2 399,8%
-10 170,00
---
Zysk (strata) brutto 3 835,00 94 168,00
2 355,5%
-9 632,00
---
Zysk (strata) netto 3 117,00 76 244,00
2 346,1%
-7 830,00
---
Amortyzacja 47,00 54,00
14,9%
60,00
11,1%
Aktywa 54 833,00 248 613,00
353,4%
138 610,00
-44,2%
Kapitał własny 51 777,00 128 024,00
147,3%
120 194,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,72 9,20
147,3%
8,63
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 5,48
2 345,1%
-0,56
---