O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:55
kontakt
MUZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 409,00 12 249,00
-42,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 357,00 2 692,00
-57,7%
Zysk (strata) brutto 6 327,00 2 663,00
-57,9%
Zysk (strata) netto 5 121,00 2 145,00
-58,1%
Amortyzacja 1 082,00 1 080,00
-0,2%
Aktywa 68 254,00 63 683,00
-6,7%
Kapitał własny 38 164,00 40 709,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,19 13,00
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 0,68
-58,1%