O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:42
kontakt
MOSTALZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 954,00 4 058,00
-59,2%
7 186,00
77,1%
3 624,00
-49,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 306,00 -5 869,00
---
-2 900,00
---
-2 727,00
---
Zysk (strata) brutto 5 132,00 -5 207,00
---
-678,00
---
36 107,00
---
Zysk (strata) netto 5 131,00 -5 522,00
---
395,00
---
36 271,00
9 082,5%
Amortyzacja 233,00 195,00
-16,3%
249,00
27,7%
224,00
-10,0%
Aktywa 235 668,00 225 187,00
-4,4%
217 927,00
-3,2%
248 875,00
14,2%
Kapitał własny 203 323,00 194 199,00
-4,5%
189 254,00
-2,5%
225 720,00
19,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 2,60
-4,5%
2,56
-1,8%
3,05
19,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,07
---
0,00
---
0,49
9 700,0%