O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 09:55
kontakt
MOSTALWAR
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 087 165,00 963 984,00
-11,3%
1 326 619,00
37,6%
1 368 949,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 960,00 11 393,00
-39,9%
29 214,00
156,4%
25 250,00
-13,6%
Zysk (strata) brutto 5 650,00 16 641,00
194,5%
27 392,00
64,6%
30 187,00
10,2%
Zysk (strata) netto 4 292,00 8 602,00
100,4%
21 953,00
155,2%
23 066,00
5,1%
Amortyzacja 11 455,00 12 271,00
7,1%
15 672,00
27,7%
41 079,00
162,1%
Aktywa 821 269,00 770 916,00
-6,1%
894 144,00
16,0%
1 056 884,00
18,2%
Kapitał własny 18 705,00 27 307,00
46,0%
49 260,00
80,4%
72 326,00
46,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94 1,36
46,0%
2,46
80,4%
3,62
46,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,43
100,0%
1,10
155,3%
1,15
5,0%