O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:26
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 377 092,00 359 357,00
-4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 496,00 8 878,00
---
Zysk (strata) brutto 3 843,00 -1 374,00
---
Zysk (strata) netto 3 102,00 -1 262,00
---
Amortyzacja 7 653,00 6 756,00
-11,7%
Aktywa 955 850,00 970 719,00
1,6%
Kapitał własny 52 636,00 51 374,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,57
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,06
---